سوالات متداول

آیا گزگز و بی حسی پاهایم بعد از عمل طبیعی است؟ راهکار رفع این درد چیست؟

آیا گزگز و بی حسی پاهایم بعد از عمل طبیعی است؟ راهکار رفع این درد چیست؟

طی چند هفته پس از جراحی در بعضی از افراد احتمال بروز گزگز و بی حسی اندام تحتانی (ران) وجود دارد که در قالب موارد به علت وجود باقی مانده هاي داروي بیهوشی و گاز شکمی است که حین عمل استفاده می شود. با دفع به تدریج باقی مانده هاي گاز از بدن این احساس بهتر می شود. مبادرت به پیاده روي روزانه ومصرف مکمل هاي خوراکی و تزریقی باعث تسریع روند بهبودي می شود.