سوالات متداول

آیا کوفتگی و درد پاهایم بعد از عمل طبیعی است؟راهکار رفع این درد چیست؟

 آیا کوفتگی و درد پاهایم بعد از عمل طبیعی است؟راهکار رفع این درد چیست؟

در بعضی از افراد در هفته ها یا ماه هاي پس از عمل جراحی کوفتگی یا درد یکی یا هر دو اندام تحتانی رخ می دهد. معمولا در این افراد با مصرف یک تا چهار هفته مصرف مکمل کلسیم و ویتامین دي دردها کاملا بهبود پیدا می کند.