سوالات متداول

آیا معده ی من مدتی بعد از جراحی چاقی بزرگ می شود؟

آیا معده ی من مدتی بعد از جراحی چاقی بزرگ می شود؟

طی جراحی هاي چاقی معده بین 70 تا 80 درصد کوچک شده و بازگشت این ابعاد حداکثر تا 10 درصد ودر موارد نادر می باشد. لذا اگر احساس می کنید که خوردن مایعات یا غذا براي شما راحت تر از هفته هاي اول پس از عمل شده نگران گشاد شدن معده نباشید. اما وجود ریزه خواري و مصرف مواد پرکالري می تواند در بلند مدت باعث توقف کاهش وزن و افزایش تدریجی وزن شود.