سوالات متداول

آیا مصرف نوشابه های گازدار چه معمولی و چه رژیمی بعد از عمل جراحی چاقی مجاز است؟

آیا مصرف نوشابه های گازدار چه معمولی و چه رژیمی بعد از عمل جراحی چاقی مجاز است؟

نوشابه هاي گاز دار باعث بلع هوا در معده کوچک شده افراد جراحی شده براي چاقی خواهند شد که علاوه بر افزایش حالت تهوع و سوزش سر دل باعث افزایش حجم معده نیز خواهند شد و به هیچ عنوان توصیه نمی شود.