سوالات متداول

آیا مصرف نوشابه های انرژی زا بعد از عمل جراحی چاقی مجاز است؟

آیا مصرف نوشابه های انرژی زا بعد از عمل جراحی چاقی مجاز است؟

نوشابه هاي انرژي زا چیزي نیستند جز نوشابه هاي معمولی با مقدار قند بسیار بالاتر و از آنجا که مصرف مایعات حاوي قند بعد از جراحی باعث افزایش حالت تهوع و در بیماران باي پاس معده باعث سرگیجه، تعریق و احساس غش می شود به هیچ عنوان توصیه نمی شود.