سوالات متداول

آیا مصرف چای بعد از عمل جراحی چاقی مجاز است؟

آیا مصرف چای بعد از عمل جراحی چاقی مجاز است؟

چاي چه نوع معمولی و چه چاي سبز را چه بصورت گرم و چه بصورت آیس تی می توان بعد از جراحی استفاده نمود ولی توصیه می شود چاي معمولی بصورت کم رنگ استفاده شود.