سوالات متداول

آیا مصرف نوشیدنی های حاوی الکل بعد از جراحی چاقی مجاز است؟

آیا مصرف نوشیدنی های حاوی الکل بعد از جراحی چاقی مجاز است؟

پاسخ این سوال منفی است. چرا که به دلیل کاهش حجم معده میزان جذب الکل در معده زیاد شده و زمان آن کاهش می یابد بنابراین با مقدار بسیار کمی الکل فرد دچار اختلال هوشیاري و مستی خواهد شد و در مواردي موجب شوك می شود وبیماران باید بشدت از مصرف الکل بپرهیزند چرا که براي سلامتی اشان خطرناك است.