سوالات متداول

سونوگرافی قبل از عمل چه الزامی دارد؟

سونوگرافی قبل از عمل چه الزامی دارد؟

سونوگرافی قبل از عمل جزء پروتکل روتین جراحی چاقی در همه ي کشور ها می باشد. بعضی بیماري ها و مشکلات مثل سنگ کیسه صفرا در سونوگرافی مشخص می شود که جراح با دیدن جواب سونوگرافی تصمیم می گیرد در حین جراحی اقدام به رفع مشکل(مثلا برداشتن کیسه صفرا)کند. لذا انجام آن براي همه بیماران الزامی است.