سوالات متداول

آیا ممکن است نوع عمل جراحی در حین عمل تغییر کند؟

آیا ممکن است نوع عمل جراحی در حین عمل تغییر کند؟

بله. در موارد نادر جراح حین عمل تصمیم می گیرد نوع عمل جراحی را تغییر دهد.مثلا زمانی که اندازه کبد بسیار بزرگ باشد و میدان عمل براي جراح را تنگ کرده باشد. این کار مطمئنا به صلاح بیمار است و بیمار باید این ریسک را قبل از عمل بپذیرد.