سوالات متداول

طول مدت زمان جراحی چقدر است؟

طول مدت زمان جراحی چقدر است؟

طول عمل جراحی بسته به نوع جراحی و فرد مختلف است. عمل اسلیو حدود 2 ساعت و عمل جراحی باي پس زمان بیشتري نیاز دارد (تا 3ساعت). گاهی حین عمل جراحی اقدام دیگري نیاز است صورت بگیرد مثلا برداشتن کیسه صفرا یا ترمیم فتق که به زمان عمل اضافه می شود. البته زمان ریکاوري هم جدا در نظرگرفته می شود که تقریبا 15 دقیقه تا نیم ساعت است.