سوالات متداول

اگر عمل جراحی انجام بدهم و لاغر شوم آیا مثل سابق می توانم پرخوری کنم و ورزش نکنم؟

اگر عمل جراحی انجام بدهم و لاغر شوم آیا مثل سابق می توانم پرخوری کنم و ورزش نکنم؟

خیر. بعد از عمل جراحی پروسه اي شروع می شود که موفقیت آن بستگی به همکاري بیمار با تیم پزشکی دارد. این تفکر که عمل می کنیم ، لاغر می شویم ومی توانیم مثل سابق هرچیزي که دوست داشته باشیم به هرمیزان بخوریم و ورزش نکنیم ، تفکر اشتباهی است. بعد از عمل بیمار باید تابع تیم درمانی خود باشد و ورزش منظم داشته و از پرخوري پرهیز کند تا به بهترین نتیجه برسد. البته الازم به ذکر است که بعد از عمل جراحی اشتهاي بیمار بسیار کم شده و ولع غذا خوردن نسبت به قبل بسیار کم می شود وطبیعی است عادت هاي بد غذایی برطرف می شود و در جراحی اسلیو و باي پس که حجم معده کم می شود ، بیمارمثل سابق نمی تواند پرخوري کند. بیمارانی که حلقه معده می گذارند باید ازخوردن مایعات پر کالري مثل شکلات ، بستنی ، نوشابه و ... پرهیز کنند چرا که باعث کاهش موفقیت عمل می شود.