سوالات متداول

آیا آزمایشات خونی قبل از عمل ضروری است؟

آیا آزمایشات خونی قبل از عمل ضروری است؟

بلی . قبل از عمل جراحی ، آزمایش کامل خونی انجام می شود تا هرگونه اختلالات از جمله کم خونی ،پرکاري و کم کاري تیروئید، کمبود آهن ، کمبود ویتامین ها و مواد معدنی و ... شناسایی و درمان شود. نتایج آزمایشات توسط فوق تخصص غدد و جراح تیم بررسی می شود. لازم به ذکر است این آزمایشات به صورت روتین در کلیه مراکز معتبر جراحی چاقی در جهان نیز الزامی است.