سوالات متداول

آیا قبل از عمل جراحی نیاز است که موقتا رژیم خاصی برای کاهش وزن بگیریم؟

آیا قبل از عمل جراحی نیاز است که موقتا رژیم خاصی برای کاهش وزن بگیریم؟

قبل از انجام جراحی و در زمانی که بیمار مشغول انجام بررسی هاي روتین است (مشاوره غدد، انجام آزمایش خون ، آندوسکوپی ، مشاوره روانپزشکی و...) یک رژیم خاصی به بیمار داده می شود. هدف این رژیم این است که مقداري از وزن بیمار کمتر شود تا عمل جراحی راحت تر صورت بگیرد. اگر حجم کبد کمتر شود میدان دید و کار جراح بازتر می شود و جراحی راحت تر انجام می شود. لذا توصیه می کنیم این رژیم را رعایت کنید. این رژیم یک رژیم کم کالري و پر پروتئین است.