سوالات متداول

آیا عمل بای پس معده قابل برگشت می باشد؟

آیا عمل بای پس معده قابل برگشت می باشد؟

عمل باي پس معده در شرایط اضطراري و مواقعی که چاره اي جز آن نباشد قابل برگشت است. این کار نیاز به جراح ماهر و با تجربه دارد. عمل برگشت باي پس به ندرت انجام می پذیرد لذا بیماران باید با این تفکر این عمل را انجام دهند که قصد بازگشت نخواهند داشت.