سوالات متداول

بعد از جراحی،چه موقع می توان به فعالیت جنسی سابق برگشت؟

بعد از جراحی،چه موقع می توان به فعالیت جنسی سابق برگشت؟

شما بعد از عمل جراحی هر زمان که به احساس راحتی و تندرستی رسیدید می توانید به فعالیت جنسی خود بازگردید. معمولا تقریبا 3 هفته بعد از عمل افراد به فعالیت جنسی خود باز می گردند.