سوالات متداول

بعد از جراحی معمولا چقدر وزن کم می شود؟

بعد از جراحی معمولا چقدر وزن کم می شود؟

کاهش وزن بستگی به وزن قبل از عمل و ویژگی هاي بدنی و عادات رفتاري فرد و میزان پایبندي فرد به دستورات بعد از عمل (رژیم و ورزش) می باشد اما تحقیقات و تجربه ها نشان داده است به طور میانگین، افراد تقریبا 60 تا 75 % وزن اضافی خود را بعد از عمل کاهش می دهند مثلا اگر فردي 60 کیلو اضافه وزن داشته باشد تقریبا 42 کیلو کم می کند.