سوالات متداول

تغذیه بعد از جراحی چاقی چگونه باید باشد؟

تغذیه بعد از جراحی چاقی چگونه باید باشد؟

دنبال کردن توصیه هاي تغذیه اي بعد از جراحی چاقی براي کاهش مشکلات بعد از جراحی و بهبود سریعتر بیماران جراحی شده بسیار مهم است و کمک می کند تا عادات غذایی خود را تغییر داده و به کاهش وزن مورد انتظار دست یابند.

شما جراحی چاقی شده اید به این معنا که معده شما کوچکتر از قبل شده است. این امر باعث می شود تا تغییراتی در دریافت غذایی شما بوجود آید. براي همین شما باید وعده هاي غذایی به مقدار کم و با دفعات بیشتر میل نمایید. پیروي کردن از این دستورالعمل غذایی بسیار مهم است چرا که به شما کمک می کند تا بدانید چه نوع غذاهایی و به چه مقدار را مجاز هستید در هر وعده غذایی مصرف کنید و در نهایت از چه نوع غذایی هایی باید پرهیز نمایید.

دستورالعمل غذایی بعد از جراحی شامل 3 مرحله است:

مرحله اول: رژیم غذایی سه روز اول پس از جراحی

مرحله دوم: رژیم غذایی روز چهارم تا چهاردهم

مرحله سوم: رژیم غذایی روز چهاردهم تا پایان ماه اول پس از جراحی