سوالات متداول

چرا جراحی چاقی

چرا جراحی چاقی

BMIمساوي یا بیشتر از 40 را چاقی درجه سه یا چاقی مفرط اطلاق میکنند. به چاقی مفرط از عوارض و بیماري هاي مختلفی رنج می برند و ریسک بسیار بالاتري براي ابتلا به بیماري هاي مانند دیابت، چربی خون بالا، فشار خون بالا، سکته مغزي،سکته قلبی و ... دارند. درمان این بیماران به سختی از طریق رژیم غذایی و ورزش با یابدون درمان دارویی میسر می شود و مسلماً نتایج درمان در طولانی مدت مأیوس کننده تر است بطوري که میزان عود براي درمانهاي غیرجراحی چاقی تا 90 ٪ گزارش شده است. بنابراین اگر فرد مبتلا به چاقی مفرط باشد از آن رو که ممکن است به هر یک از بیماري هایی که در بالا ذکر شد مبتلا شده باشد و اگر نه ممکن است در آینده نزدیک مبتلا شود، نیاز است تا با درمان جراحی به وزن مطلوب برسد. اما باید متذکر شد که درمان جراحی تنها یک روش کمکی براي کاهش وزن است و بیمار متعهد است تا آخرعمر از رژیم غذایی مناسب و افزایش فعالیت بدنی (پیاده روي روزانه) پیروي نماید تا به وزن قبل از جراحی بازگشت نکند.