سوالات متداول

در صورت تاييد بيمه هزينه جراحي با بيمه تكميلي چقدر است؟

در صورت تاييد بيمه هزينه جراحي با بيمه تكميلي چقدر است؟

پاسخ:هزینه ی جراحی بدون بیمه ی تکمیلی حدودا شش و نیم میلیون تومان است، که با بیمه ی تکمیلی این رقم به حدود سه میلیون تومان میرسد.به علت قرار داد با بیمه ها هزینه ی پرداختی شما فقط یک ششم است.