سوالات متداول

آیا پس از عمل جراحی پوست صورتم دچار افتادگی می شود؟

آیا پس از عمل جراحی پوست صورتم دچار افتادگی می شود؟

افتادگی پوست صورت پدیده اي است که در دوره سه ماه پس از عمل کاملا قابل مشاهده خواهد بود اما در صورت انجام این دو مورد می توان از پیشرفت آن پیشگیري کرده و آن را کاملا درمان کرد.

مورد اول مصرف مناسب مایعات و انجام تواما 10 تا 12 جلسه آر اف بر روي صورت و گردن است. این درمان در بیش از 95 درصد موارد باعث رفع کامل افتادگی و ناهمگونی هاي ناشی از کاهش وزن، در صورت می شود.