سوالات متداول

آیا پس از عمل جراحی پوست بدنم دچار افتادگی می شود؟

آیا پس از عمل جراحی پوست بدنم دچار افتادگی می شود؟

افتادگی پوستی پس از عمل جراحی چاقی مختص این عمل نمی باشد و در تمام موارد کاهش وزن چشمگیر در مدت کوتاه قابل رخ دادن است. در مورد عمل هاي جراحی چاقی این افتادگی در ماه هاي سوم پس از عمل شروع شده و دربازه 6 ماهگی به چشم می آید. بهترین راه حل پیشگیري از این موقعیت مصرف مناسب مایعات پس از عمل و شروع به موقع و ادامه ورزش منظم است. شنا در آب بهترین ورزش براي این وضعیت است که یک و نیم ماه پس از عمل می توانید این ورزش را شروع کنید. در ضمن اگر پودرپروتئین تان را مطابق دستور مصرف کرده، افت عضلانی کمتر داشته و این امر به جلوگیري از افتادگی شدید کمک می کند. در صورت رعایت نکات ذکر شده و وجود افتادگی خفیف با استفاده از دستگاه آر اف می توان این افتادگی ها را رفع کرد و در موارد افتادگی شدید نیاز به جراحی پلاستیک خواهد بود.