سوالات متداول

آیا ترش کردن،ریفلاکس،معده درد و استفراغ پس از عمل طبیعی است؟ تا چه زمانی ممکن است این حالات را داشته باشم؟

آیا ترش کردن،ریفلاکس،معده درد و استفراغ پس از عمل طبیعی است؟ تا چه زمانی ممکن است این حالات را داشته باشم؟

ترش کردن و ریفلاکس پس از عمل جراحی در زمان هاي متفاوت معانی مختلفی دارد. در بازه چند هفته پس از عمل جراحی وجود ریفلاکس، ترش کردن و تهوع عمدتا به دلیل وجود التهاب در معده و حساس بودن این بافت به مواد غذایی وارد شده به آن به خصوص مواد غذایی جامد می باشد. این امر در صورت شروع زودهنگام غذاهاي با قوام نیمه جامد و جامد مثل حلیم یا گوشت تکه اي و... اتفاق می افتد و حتی یک بار ناخنک زدن یا چشیدن این غذاها نیز می تواند باعث ترش کردن شود.

دراز کشیدن یا لم دادن بعد از غذا یکی دیگر از علل اصلی ریفلاکس به خصوص در ماه هاي اول بعد از عمل است. توصیه می شود حداقل تا یک ساعت بعد از خوردن غذا دراز نکشید و لم ندهید

حدود یک ماه بعد از عمل که خوردن غذاهاي با قوام جامد شروع می شود، به هیچ وجه نیم ساعت قبل یا بعد از غذا آب و مایعات مصرف نکنید.

مصرف بیش از حد چاي و قهوه، شکلات به خصوص شکلات تلخ، نسکافه، سیگار کشیدن و... یکی دیگر از علل ریفلاکس است.خوب نجویدن غذا (هر لقمه کمتر از 10 بار) و قورت دادن آن با تکه هاي بزرگ می تواند باعث ترش کردن و دل درد شود.

حرف زدن موقع غذا خوردن و جویدن آدامس نیز به دلیل وارد شدن هوا به معده می تواند این حالت را تشدید کند.استفاده از آب میوه ها و میوه هاي اسیدي مثل آب پرتقال در بعضی از افراد می تواند باعث ایجاد ریفلاکس تا چند روز شود.