سوالات متداول

چرا بعد از جراحی دچار ضعف هستم و مدام دست و پایم می لرزد؟

چرا بعد از جراحی دچار ضعف هستم و مدام دست و پایم می لرزد؟

یکی از اصلی ترین دلایل چنین ضعف هایی عدم کفایت تغذیه اي از نظر پروتئین و مصرف بیش از حد قندهاي ساده، آب میوه، قند، نبات، نقل، پولکی، اسمارتیز(دراژه شکلاتی)شکر و خلاصه هر نوع قند ساده دیگري است که حجم و اندازه کوچکی دارد و به نظر شما ناچیز می رسد. این قندهاي ساده قند خون را بالا برده و در پاسخ انسولین به مقدار زیاد ترشح می شود که مجددا قند پایین آمده و علایم ضعف وگرسنگی شدید ظاهر می شود. در این حالت شما دوباره سراغ قندها میروید و این سیکل معیوب ادامه پیدا می کند.