سوالات متداول

آیا لازم است پس از عمل پودر پروتئین مصرف کنم؟

آیا لازم است پس از عمل پودر پروتئین مصرف کنم؟

بله حتما لازم است که "طبق تجویز" و مطابق رژیم هاي بعد از عمل و که روي سایت مرکز موجود است از هفته اول بعد از عمل تا حداقل هفته 6 از پودر پروتئین استفاده کنید چون در این مدت به عکس کاهش وزن زیاد در زمان کوتاه بدن تر وخشک را با هم سوزانده و علاوه بر بافت چربی، پروتئین هاي ساختاري (عضلات و...)سوخته و تحلیل می رود و باعث علائمی چون احساس سرما، ضعف وافتادگی و ... می شود. در ضمن در این مدت با توجه به مایع بودن رژیم غذایی،احتمال اینکه بتوانید همه پروتئین مورد نیاز خود را از طریق غذا بگیرید، بسیارپایین است.