سوالات متداول

بعد از عمل چقدر باید وزن کم کنم؟

بعد از عمل چقدر باید وزن کم کنم؟

کاهش وزن بعد از عمل براي عموم افراد عدد و مقدار مشخصی ندارد و این کاهش باید براي هر فرد بسته به وزن پیش از عمل وي در صد و حجم توده چربی و شیوه زندگی و نوع عمل در ویزیت هاي پیگیري و حضورا مشخص شود . پس لطفا نگران اینکه چرا من 10 کیلو در یک ماه کم کردم و فلانی 20 کیلو نباشید!!