سوالات متداول

ورزش و فعالیت های بدنی پس از عمل در چه حدود و به چه صورت باید انجام شود؟

ورزش و فعالیت های بدنی پس از عمل در چه حدود و به چه صورت باید انجام شود؟

پروسه انجام فعالیت بدنی منظم پس از جراحی چاقی امري لازم و ضروري است اما باید با روند و ترتیب منطقی شروع شده و افزایش پیدا کند. بدین ترتیب که 5 الی 10 روز بعد از ترخیص از بیمارستان فعالیت بدنی در حد پیاده روی  » روزانه » رو تردمیل یا در فضاي باز شروع شده و 20 تا 600 دقیقه (بسته به توان فرد و توصیه پزشک) شروع شود.سپس از یک و نیم ماه بعد از عمل بهتر است سه روز در هفته را به فعالیت در آب و شنا اختصاص داد. البته دراین زمان تا شش ماه شیرجه زدن در آب کاملا ممنوع است و 4 روز دیگر هفته پیاده روي طبق رویه قبل ادامه پیدا کند. بعد از 4 الی شش ماه باشگاه رفتن و ورزش در باشگاه با شدت متوسط و کم بلامانع است.

موارد غیرمجاز ورزشی:

1.وزنه زدن و بلند کرن اجسام سنگین تا بیش از یک و نیم کیلو تا پایان ماه چهارم

2.شنا، استخر، جوکزي زیر یک و نیم ماه

3.ورزش هاي اختصاصی شکم و ورزش هایی که غیر مستقیم به شکم فشار وارد می کند مانند دوچرخه، دویدن،وزن زدن، بالا و پایین پریدن و... تا ماه چهارم یا ششم بعد عمل

4.ورزش هاي سنگین مثل زومبا، کار با دستگاه و وزنه هاي متوسط تا سنگین، اسپینینگ حداقل تا شش ماه بعد عمل و پیلاتس و تی آر ایکس و ایروبیک حداقل تا 4 ماه بعد عمل (مگر در صورتیکه پزشک متخصص مرکز توصیه دیگري براي شخص شما داشته باشد).