سوالات متداول

مکمل های پروتئینی یا پودر پروتئین بعد از عمل را چگونه مصرف کنم؟

مکمل های پروتئینی یا پودر پروتئین بعد از عمل را چگونه مصرف کنم؟

مکمل پروتئینی که بعد از عمل تجویز می شود در حکم دارو بوده و با هدف پیشگیري از تحلیل و تجزیه پروتئین هاي ساختاري و عضلات ( پودر پروتئین ،مکمل پروتئین ) تجویز می شود. براي مصرف این پودر مطابق دستور رژیم مقدارمشخص روزانه را در یک لیوان آب حل کنید و با کمک شکر خود پروتئین یا مخلوط کن، این نوشیدنی را رقیق و یک دست کنید. در صورتیکه مصرف یک جاي این حجم از مکمل براي تان سخت است می توانید آن را به مرور و در طول روز بنوشید.