جراحی اسلیومرکز جراحی چاقی کرمان|دکتر پیام نیکویان

جراحی اسلیو معده چگونه انجام می شود ؟

 

جراحی اسلیو معده

در این روش قسمت ذخیره ای و تولید هورمون معده برداشته میشود .در این روش حجم غذایی که میتواند مصرف شود اندک خواهد بود و اشتها کاهش می یابد. این روش در سال های اخیر مقبولیت بالایی پیدا کرده است .

تعداد بازدید : 2578
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۲۱
منبع :