جراحی پلیکاسیون

عمل پلیسه زدن معده

دراین روش ابتدا عروق خم بزرگ معده همانند عمل اسلیو قطع میگردد و معده به داخل خودش پلیسه میگردد و حجم داخل معده با بافت معده پر میشود.

این روش توسط جراحان ایران به جهان شناسانده شده است .در این شیوه کاهش وزن خوبی در بیمارانی که انگیزه بالایی برای کاهش وزن دارند ایجاد میگردد ولی در دراز مدت به نظر میرسد از عمل های جراحی بای پس و اسلیو ضعیف تر باشد. در هر حال با توجه به عدم استفاده از وسایل پیچیده ، برش معده این روش ارزانتر از روش های دیگر میباشد.

تماس سریع