جراحی بای پس معده

در این روش معده به دو قسمت کوچک و بزرگ تقسیم میگردد و قسمت بالایی یا کوچک معده به روده باریک وصل میگردد. در این روش هم میزان ورودی غذا کم میشود و هم جذب مواد غذایی کاهش پیدا میکند. این روش در کم کردن وزن بسیار موثر است و بیش از 30 سال است که در دنیا در حال انجام می باشد .

تماس سریع